Hospitality, Киев, 28.10.17

28 жовтня, Halloween. До України повертається культовий драм-н-бейс фестиваль HOSPITALITY! Ми вирішили, що в цьому роцi нам потрібно ризикнути і зробити найкращу драм-н-бейс вечірку. Для цього ми обрали величезу кіностудію з високими…

Makoto & Deeizm @ Москва, 14.04.12

Mako­to Shi­mi­zu (Мако­то Шими­цу) из­вест­ный ми­ру как прос­то Makoto, яв­ля­ет­ся од­ним из на­ибо­лее яр­ких предс­та­ви­те­лей сов­ре­мен­ной яп­онс­кой элект­ро­ни­ки. Его ме­ло­дии всег­да не­од­ноз­нач­ны и за­по­ми­на­емы, и ро­дись он не в кон­це се­ми­де­сят­ых, а…